Din rørlegger i Tønsberg

ABK Rørservice

Nettbutikk

Vi utfører alt arbeid innen:

  • Sanitæranlegg

  • Varmeanlegg

  • Varmepumper

  • Sprinkelanlegg

Vi monterer, vedlikeholder og reparerer

og vi kan det vi gjør!

Illustrasjon - bilde av en rørtang

Over 30 år i bransjen

Vi har lagt rør siden 1984. Gjennom vår lange og solide erfaring har vi lært alt om riktig og sikker rørlegging — noe som kommer våre kunder til gode.

Illustrasjon - bilde av rørtenger og annet rørleggerutstyr

Høy kompetanse

Vi har en stødig stab av kvalifiserte og meget dyktige medarbeidere. Hos oss er dine rør i trygge hender!

Hvorfor bruke fagfolk?

Trygt - riktig kompetanse - forsikring - hussalg!

Kontakt oss